Všechny naše dómy a ostatní nafukovací prvky splňují požadavky certifikátu bezpečnosti provozu DIN 4102 – B1. Certifikát jsme schopni předložit na vyžádání.
Při použití našich produktů je důležité dbát následujících zásad:

 

 • Uvnitř dómu, ani v okolí jednoho metru od stěny konstrukce se nesmí nacházet žádný tepelný zdroj nebo otevřený oheň.
 • Do dómů a nafukovacích prvků není možné umístit topné zdroje.
 • Dómy a nafukovací prvky jsou nekuřácké.
 • Světelné zdroje se musí nacházet ve vzdálenosti minimálně 20 cm od stěny dómu nebo nafukovacího prvku. V případě osvětlení, které se provozem ohřívá, je tato vzdálenost minimálně 50 cm.
 • V blízkosti dómů a nafukovacích prvků nesmí být předměty, které mohou způsobovat únik vzduchu z konstrukcí QuickSpace.
 • Větráky pro provoz produktů QuickSpace musí být umístěny na pevný, suchý a volný povrch (pro správné sání a vypouštění vzduchu).
 • Nájemce musí zajistit spolehlivý a dostatečný zdroj elektrické energie, aby mohly správně pracovat ventilátory sloužící k nafukování konstrukcí QuickSpace.
 • Nájemce zodpovídá za zajištění a veřejnou dostupnost požárních směrnic, únikových východů a případně dalších bezpečnostních předpisů v místě konání akce a únikové trasy udržovat za každých okolností volně průchozí.
 • Nájemce zodpovídá za dodržování místních předpisů a zákonů, jakož i za případné hrazení cel, plynoucích z nájmu a pronájmu, vládních nařízení, podmínek provozovatelů distribučních sítí a pojišťoven, jakož i všeho, co je v dané společnosti obvyklé.
 • Východy dómů, jakož i dalších nafukovacích prvků, musí být za všech okolností volně průchozí.
 • Pokud jsou dómy nebo ostatní nafukovací prvky ponechány bez dozoru, například v průběhu noci, ventilátory, osvětlení a všechna ostatní elektrická zařízení v blízkosti výrobků QuickSpace musí být vypnuty.
 • Pro více informací se prosím podívejte na podmínky pronájmu QuickSpace.

 

Pro více informací se prosím podívejte na podmínky pronájmu QuickSpace.

Nedávná práce