blog
Slider

Zvukové vlastnosti dómů

April 29, 2019

Design kupole
Zvukové vlastnosti jsou důležitým aspektem používání dómů při organizaci workshopů. Všechny kopule navržené QuickSpace mají takový tvar, že udržují zvuk nejlepším možným způsobem. Silné stěny kupolovitých stanů v kombinaci se vzduchem jako izolátor drží zvuk velmi dobře.
Díky tomu nabízí kopule QuickSpace velmi dobrou akustiku i zvukovou izolaci, která je optimální a vyniká nad jinými, běžnými alternativami, jako jsou dřevěné konstrukce nebo použití závěsů.

Reproduktory se pro zesílení hlasu prezentujících
Pro workshopy se skupinami 30 a více osob se v kopulích často používají reproduktory, které zesilují hlas prezentujícího. Tím je zaručeno, že obsah prezentujícího je dobře slyšitelný vešm hostům. I při tomto řešení je stále možné umístit vedle sebe několik dómů bez toho, aby se jednotlivé skupiny navzájem vyrušovaly. Optimální vzdálenost je v tomto případě 3 až 5 metrů. Tímto způsobem lze kupolové stany použít k rychlému a snadnému vytvoření různých prostorů pro workshopy nebo prezentace s různými tématy nebo zaměřením.

Hluk ventilátorů
Pro efektivní organizaci těchto prostorů je nesmírně důležité, aby skupiny mohly pořádat workshopy a prezentace v kopulích v klidu a v naprostém soukromí. Kopule QuickSpace mají izolovaný systém ventilátorů, takže vnitřní prostor dómu, ani jejich blízké okolí není rušenojejich hlukem.