Al onze Domes en structuren voldoen aan de vereisten voor brandveiligheid volgens de DIN 4102 – B1 norm. Het certificaat is op aanvraag verkrijgbaar. Het Duitse Normerings Instituut (DIN) heeft strenge eisen gesteld in deze norm waar tentdoek aan moet voldoen wat betreft brandveiligheid.
Bij toepassing van onze producten is het belangrijk te letten op de volgende punten:

 

 • In de domes en structuren of binnen 1 meter daarbuiten mag geen warmte bron of open vuur zijn.
 • Binnen in de dome of structuur mogen geen heaters o.b.v. verbranding geplaatst worden.
 • Binnen in de domes of structuren mag niet worden gerookt.
 • Verlichting binnen en buiten de dome of structuur moet minimaal 20 centimeter van de wanden van de structuur af worden geplaatst en > 50 cm bij lampen die heet kunnen worden.
 • Er mogen geen objecten in de buurt van de domes of structuren staan die de structuren lek zouden kunnen maken.
 • De blower(s) moet(en) stevig, droog en vrij (voor vrije luchtinvoer en -uitvoer) geplaatst worden.
 • Er dient door de huurder te worden gezorgd voor een betrouwbare en voldoende energievoorziening om de blower(s) in werking te stellen, die de structuren opblazen.
 • Huurder zal brandblusvoorzieningen, vluchtwegen, nooddeuren, noodverlichting en alle overige veiligheidsvoorzieningen in het gehuurde beschikbaar stellen en te allen tijde vrij houden.
 • Huurder zal zich gedragen naar de bepalingen van de wet en plaatselijke verordeningen alsmede naar de gebruiken omtrent huur en verhuur, de voorschriften van de overheid, van de nutsbedrijven en de verzekeraars en al datgene dat in het maatschappelijk verkeer betamelijk is.
 • De uitgangen van de domes of structuren moeten vrij zijn en niet geblokkeerd worden.
 • Indien de domes of structuren onbeheerd achter worden gelaten, bijvoorbeeld ‘s nachts, dienen de blowers, verlichting en eventuele andere elektrische apparatuur of warmtebronnen die in of in de omgeving van de structuren staan, uitgeschakeld te worden.

 

Voor meer informatie zie ook onze huurvoorwaarden.

RECENTE OPDRACHTEN